Just nu


Just nu så får du som tecknar service avtal på Ascotel, Ascom, Aastra, Doro, Siemens 10 % rabatt på alla produktinköp.


Nyheter

2007-09-05
Nya IP-telefoner från Aastra ger företagen bättre kommunikationsmöjligheter

2007-09-10
Nya SIP-telefoner befäster Aastras starka marknadsposition för telefonsystem.

.


Copyright.Qvitronic AB

 
Ascotel IntelliGate med nätverkning


Nätverkstransparans
Alla anknytningar i Ascotel IntelliGates nätverkskoncept blir centraliserade som om de vore i ett enda telefonsystem. Genom användandet av Voice over IP (VoIP) i ett existerande data nätverk med Quality of Service (QoS), kan nu företag garantera högkvalitativ kommunikation som markant minskar deras kostnader och ökar deras effektivitet.
Dessutom kan tredjeparts system bli integrerade i ett Ascotel IntelliGate nätverk via ett QSIG gränssnitt. Även om det inte finns ett kompatibelt datanätverk så kan systemen nätverkas på tradionellt sätt.
Samma funktioner för alla lokaliseringar
Ascotel IntelliGates nätverkade system förser personal på olika geografiska placering med centraliserad och delad funktionalitet, såsom anknytningsstatus, vidarekoppling, call back mm. Det är även möjligt att vara med i olika samtalsgrupper oavsett placering.
En annan möjlighet är att koppla din telefon direkt till Ascotel Intelligate över ett WAN eller ett existerande IP baserat intranät. På detta sätt kan även små lokalkontor eller hemarbetsplatser dra nytta av kostnadseffektiva funktioner

Nätverka ditt företagi
Ihopkopplingen av olika företagsplaceringar, hemarbetsplatser och fältarbetare är en av styrkorna I Ascotel 150/300. Talet överförs endera via ett traditionellt telefoninätverk (PSTN) eller via ett bredbandsdatanätverk (LAN,WAN). Oavsett deras verkliga placering kan dina anställda ha all service och alla funktioner som om de vore på huvudkontoret. Den snabba övergången till VoIP är idag särskilt attraktivt för de företag som har en hög samtalstrafik mellan geografiskt spridda platser internt. Med VoIP blir dina internsamtal kostnadsfria inom hela nätverket.
Även nätverkning med Ascotel Intelligate 20x5 familjen fungerar utan problem. Expansionen av ett existerande Ascotel Intelligate Network (AIN) med en Ascotel Intelligate 150/300 kan göras när som helst. Koppling mot ett tredjeparts system görs via ett QSIG gränssnitt.
Kontakta oss
08-730 13 90 
kontakt@telefonibolaget.se  
Vasavägen 18,
169 58  SOLNA   
Om företaget
Telefonväxlar    Telefoner   Applikationer    Tillbehör    Servicebehov